Genealogia

Pod poszczególnymi zakresami dat sukcesywnie publikowane będą w formacie ciągłych plików .pdf kopie dawnych ksiąg metrykalnych jaworznickiej parafii. Materiały z dat dostępnych do pobrania oznaczone będą kolorem zielonym. Luki oznaczone kolorem czerwonym będą sukcesywnie uzupełniane. Kserokopie ksiąg, z których wykonane zostaną kopie .pdf, sporządzone zostały w oparciu o materiały Parafii jaworznickiej w 2002 roku.

W dolnej części strony znajdują się odnośniki do materiałów i serwisów pomocniczych.

Muzeum Miasta Jaworzna nie świadczy usług w postaci kompleksowej kwerendy wpisów, ich tłumaczenia, czy budowy prywatnych drzew genealogicznych!

CHRZTY

Jaworzno – Niedzieliska – Pechnik

1811-1816 | 1817-1820 | 1828-1837

1838-1848 | 1849-1864 | 1865-1873

1874-1879 | 1880-08.1886 | 1897-1901

1902-1904 | 1905-1907

Byczyna – Jeziorki

1828-1858 | 1858-1886

Ciężkowice

1828-1863 | 1864-1886

Dąbrowa

1828-1857 | 1858-1878

Długoszyn

1879-1886

Jeleń

1828-1863 | 1863-1886

Szczakowa

1828-1878

Dąbrowa – Długoszyn – Szczakowa

1879-1886

ZAŚLUBINY

Jaworzno – Niedzieliska – Pechnik
(1824-1834 dla całej parafii)

1797-1870 | 1870-1888 | 1889-1903 | 1904-1911

Byczyna – Jeleń

1797-1888

Ciężkowice – Dobra

1798-1888

Dąbrowa – Długoszyn

1798-1888

Szczakowa

1798-1888

ZGONY

Jaworzno – Niedzieliska – Pechnik
(1812-1827 dla całej parafii)

1797-1848 | 1849-1876 | 1877-1896 | 1897-1909

Byczyna – Jeziorki

1797-1891

Ciężkowice

1797-1891

Dąbrowa

1797-1891

Długoszyn

1797-1891

Jeleń

1797-1869

Szczakowa

1797-1891


Materiały pomocnicze

Serwisy internetowe

Szukaj w Archiwach

forum Polskiego Towarzystwa Genealogicznego

Geneszukacz PTG

Słownik genealogiczny Łacińsko-Polski PTG

Instytucje

Archiwum Diecezji Sosnowieckiej im. ks. Jerzego Wolnego w Będzinie

Archiwum Państwowe w Katowicach

Archiwum Narodowe w Krakowie

Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego

Serwisy komercyjne

Ancestry

Family Search

MyHeritage