Galeny i galmanów nieprzebrane góry: górnictwo kruszcowe w Jaworznie

Galeny i galmanów nieprzebrane góry: górnictwo kruszcowe w Jaworznie. Przypominając sobie historię poszukiwaczy złota na dzikim zachodzie znajdujemy zaskakująco wiele podobieństw do początków osadnictwa na terenie dzisiejszego Jaworzna, którego katalizatorem było poszukiwanie i eksploatacja drogocennego kruszcu – srebra. Początki górnictwa kruszcowego sięgają schyłku XII w. i o kilkaset lat wyprzedzają górnictwo węgla kamiennego. Lekcja przybliży techniczne aspekty wydobycia, wskaże miejsca eksploatacji oraz pozostałości po górnictwie kruszcowym widoczne w nazwach miejscowych oraz ukształtowaniu terenu. Lekcja odbędzie się przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej.