Z dziejów mojego miasta 2023 – nagrody wręczone

XIV Konkurs Historyczny „Z dziejów mojego miasta” możemy uznać za zakończony! W piątek – 19 maja – odbyła się jego najprzyjemniejsza część – wręczenie nagród. Laureaci tegorocznych zmagań odebrali gratulacje, dyplomy i podarunki, a zebrani goście mieli szansę obejrzenia nagrodzonych prac.

zdjęcie grupowe laureatów konkursu

Przypomnijmy, że tegoroczna odsłona rywalizacji, skierowanej do uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej, ponownie nawiązywała do rocznicy 50-lecia działalności w Jaworznie placówki muzealnej i także tym razem tematem przewodnim konkursu było hasło: „Muzealia mówią, czyli opowiedz historię jednego eksponatu”. Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy, której bohaterem był jeden z eksponatów prezentowanych na dowolnej wystawie stałej w Muzeum Miasta Jaworzna. Pracę tekstową należało wzbogacić fotografią opisywanego eksponatu.

Do konkursu zgłoszono 27 prac. Wybrane przez uczestników eksponaty pochodziły ze wszystkich prezentowanych w naszym muzeum ekspozycji stałych. Wśród nich znalazły się m.in.: obraz przedstawiający jaworznicki rynek z początków XX w. i popiersie Fryderyka Schillera – z wystawy prezentującej salonik z przełomu XIX i XX; mundur i czako górnicze oraz obudowa drewniana pierwszej kopalni – z wystawy „Dzieje górnictwa”; strój krakowski oraz żarna – z wystawy etnograficznej; lichtarze z ekspozycji z judaikami; a także rekonstrukcja ubrania komendanta obozu oraz różaniec z chleba – z wystawy „Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943-1956”.

Oceny prac i czuwania nad prawidłowym przebiegiem konkursu dokonała komisja złożona z pracowników muzeum, w składzie: Adrian Rams, Barbara Stanek, Elżbieta Trojan. Ocenę prac przeprowadzono zgodnie z następującymi kryteriami:

  • zgodność treści pracy z tematem konkursu;
  • poprawność merytoryczna i językowa zamieszczonych informacji;
  • ujęcie tematu w sposób interesujący i twórczy;
  • zamieszczenie zdjęcia eksponatu pochodzącego ze zbiorów Muzeum Miasta.

A oto lista laureatów XIV Konkursu Historycznego „Z dziejów mojego miasta”:

1 miejsce – Lea Makowska, klasa 6, Szkoła Podstawowa nr 13, eksponat – Obudowa drewniana pierwszej kopalni węgla kamiennego w Szczakowej
2 miejsce – Lena Pasternak, klasa 8, Szkoła Podstawowa nr 17, eksponat – Czako górnicze
3 miejsce – Jakub Wąsacz – klasa 5, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, eksponat – Obraz pt. „Weduta jaworznickiego rynku”

Wyróżnieni zostali:

Eryk Kulon – klasa 5, Szkoła Podstawowa nr 13, eksponat – Galowy mundur górniczy
Kamil Kustrzycki – klasa 4, Szkoła Podstawowa nr 17, eksponat – Galena
Grzegorz Merta – klasa 5, Szkoła Podstawowa nr 16, eksponat – Różaniec z chleba
Zuzanna Witecka – klasa 4, Szkoła Podstawowa nr 18, eksponat – Żarna

Podczas ceremonii zostały wręczone także podziękowania dla nauczycieli prowadzących. Wśród nich znaleźli się:
Anna Dudek, Szkoła Podstawowa nr 18
Anna Jasica, Szkoła Podstawowa nr 13
Elwira Sobol, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Robert Szafran, Szkoła Podstawowa nr 16
Renata Wilk, Szkoła Podstawowa nr 17

Wręczenia nagród dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Kaczmarek oraz Anna Władyga – Kierownik Referatu Kultury i Sportu w Wydziale Promocji Kultury i Sportu.

Serdeczne gratulacje dla wszystkich laureatów i wyróżnionych osób!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie, a rodzicom i nauczycielom za wsparcie duchowe i merytoryczne. Już teraz zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej odsłonie naszych historycznych zmagań!

Patronat nad konkursem sprawowali Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert oraz Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty Mirosława Kolwas – Soczyńska. Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Miasta Jaworzna, Muzeum Miasta Jaworzna oraz Instytut Pamięci Narodowej, oddział Katowice.

Organizatorem konkursu było Muzeum Miasta Jaworzna, a współorganizatorem Urząd Miejski w Jaworznie. Patronat nad konkursem objęli Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert oraz Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty Mirosława Kolwas – Soczyńska.

Udostępnij