Odszedł Bogusław Wincenty Pyka

Początek roku przywitał nas niestety bardzo smutną wiadomością. W wieku 92 lat zmarł przyjaciel naszego Muzeum – Bogusław Wincenty Pyka – więzień polityczny osadzony w Centralnym Więzieniu dla Młodocianych w Jaworznie, członek Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 „Jaworzniacy”, przez wiele lat aktywnie zabiegający o upamiętnienie historii Obozu dwóch totalitaryzmów.

Bogusław Wincenty Pyka - zdjęcie

Bogusław Wincenty Pyka ps. „Bogdan” urodził się 20 maja 1930 roku w Kołomyi. Za przynależność do młodzieżowej organizacji niepodległościowej pn. Polska Tajna Armia Wyzwoleńczo-Demokratyczna, działającej w Liceum im. Mickiewicza w Katowicach, został aresztowany 18 września 1948 roku przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa. W styczniu 1949 roku został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach na 6 lat więzienia. Był przetrzymywany we Wronkach, Potulicach, a od czerwca 1951 r. w Centralnym Więzieniu dla Młodocianych Więźniów Politycznych w Jaworznie. Pracował tu jako elektryk. W wyniku amnestii został uwolniony 20 czerwca 1953 roku.

W 1990 roku Bogusław Pyka został współzałożycielem Oddziału Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego w Katowicach. W kolejnych latach był aktywnym członkiem zarządu tego oddziału oraz członkiem zarządu głównego Związku. W 1991 roku zorganizował w Jaworznie Oddział Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944 – 1956 „Jaworzniacy”, którym przez wiele lat osobiście kierował.

Nawiązał dobrą i pożyteczną dla związku współpracę z władzami samorządowymi Miasta Jaworzna, Szkołą Podstawową nr 5, Muzeum Miasta Jaworzna, Młodzieżowym Domem Kultury i proboszczem Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Osiedlu Stałym. W wyniku starań Zarządu Oddziału, na terenie byłego obozu postawiono pomnik upamiętniający młodocianych więźniów, w kościele wybudowano kaplicę, w szkole powstała izba pamięci, a dom kultury nazwano imieniem „Jaworzniaków”. Pięciokrotnie w Jaworznie odbyły się organizowane przez Związek coroczne zloty byłych więźniów.

Bogusław Wincenty Pyka - zdjęcie

W trakcie swojej aktywnej działalności, Bogdan Pyka uczestniczył także przez wiele lat w redagowaniu i kolportażu pisma „Jaworzniacy”. Brał udział w spotkaniach z przedstawicielami mediów, z młodzieżą szkolną i harcerzami. Był pasjonatem wynalazków i nowoczesnych rozwiązań, szczególnie z wykorzystaniem prądu elektrycznego.

Za działalność niepodległościową odznaczony został: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości, Medalem Pro Memoria, Medalem Pro Patria oraz innymi odznaczeniami resortowymi i związkowymi.

Bogusław Wincenty Pyka zmarł 31 grudnia 2022. Ostatnie pożegnanie odbędzie się w czwartek – 5 stycznia – o godzinie 12.00 na Cmentarzu Komunalnym na Wilkoszynie.

Cześć Jego Pamięci!

Udostępnij