„Retrospekcje” – Wystawa Absolwentów PLSP

retrospekcje

Po spotkaniu z formami przestrzennymi, w ramach wystawy pn. Kwadrofonium”, tym razem nasza muzealna „Galeria Obecna” będzie gościć artystów specjalizujących się w sztukach plastycznych z zakresu: malarstwa, rysunku i grafiki. Miłośników tych dziedzin zapraszamy na wystawę absolwentów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, pn. „Retrospekcje”.

Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek – 22 października – o godz. 17.00. Prace będzie można oglądać do 15 listopada.

Wśród artystów prezentujących swoje prace na wystawie „Retrospekcje” znaleźli się:

Adam Hanuszkiewicz, Stefa Cygan, Elżbieta Bień, Andrzej Kasza, Krzysztof Klimek, Anna Trzaska-Madej, Andrzej Zelek, Marta Spodar, Katarzyna Czerpak-Węglińska, Barbara Kościak, Zbigniew Ciepły, Bartłomiej Skoczek i Dariusz Madej.

Retrospekcje

Wystawa prac plastycznych „Retrospekcje” jest wspólnym dziełem grupy kilku pasjonatów – absolwentów Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Stanowi ona próbę powrotu do lat młodzieńczych i pokazania różnorodności dróg artystycznych, jakie w ciągu swojego życia przeszli jego absolwenci.

Na ekspozycji prezentowane będą prace osób czynnych twórczo, działających również poza granicami kraju, które wspólnie kształciły swoją młodzieńczą wrażliwość artystyczną w murach słynnego krakowskiego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, pod opieką wspaniałego grona Profesorów.

To ukłon w ich stronę, bo to Oni wzbudzali w nas ciekawość poszukiwania właściwej drogi rozwijania umiejętności i wrażliwości twórczej. Liceum przygotowało nas do kontynuowania nauki podczas studiów artystycznych lub do realizowania się w zawodzie plastyka. Czym były te wspaniałe lata nauki, wiedzą tak naprawdę tylko jego absolwenci – tłumaczą pomysłodawcy wystawy.

Warto wspomnieć, że PLSP w Krakowie było kuźnią tak wspaniałych talentów jak choćby: Bronisław Chromy, Zofia Kucówna, Roman Polański, Krzysztof Litwin, Władysław Pluta, Marian Konieczny i wielu innych.

Wspaniałą rzeczą jest, że wielu z nas znalazło czas i sposób na spotkanie oraz podzielenie się sobą i swoją twórczością – podkreślają artyści. – Ta wystawa jest pierwszą i mamy nadzieję, że nie ostatnią z cyklu wystaw absolwentów krakowskiego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych.

Artyści mają nadzieję, że „Retrospekcje” pozwolą odbiorcom nie tylko na spotkanie artystyczne ze sztuką, ale także wspólne przeżywanie i interpretowanie otaczającego świata, widzianego oczami twórców.

Serdecznie zapraszamy!!

Udostępnij