Paweł Olchawa | Imaginacje | finisaż wystawy

Paweł Olchawa

Urodził się w 1980 roku w Krakowie. studiował w krakowskiej Akademii Pedagogicznej na Wydziale edukacji Artystycznej (1999–2003) oraz w Akademii sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa (2003–2008), gdzie w 2011 roku uzyskał dyplom w pracowni sitodruku dr hab. Agaty stępień oraz aneks malarski w pracowni malarstwa prof. Jarosława Zduniewskiego. W latach 2004–2006 był przewodniczącym samorządu studenckiego AsP w Łodzi i opiekunem Galerii „Biała Ściana” w tejże uczelni. W latach 2008–2019 pracował jako specjalista do spraw wystawienniczych, wydawniczych i edukacyjnych w Biurze Wystaw Artystycznych „U Jaksy” w Miechowie. Od 2017 roku jest kuratorem Międzynarodowych Plenerów Malarskich „Barwy Małopolski” w Miechowie. W latach 2017–2018 był kuratorem Międzynarodowych Plenerów Malarskich „Barwy Małopolskich Lasów” w Zakopanem. Opracował graficznie kilkadziesiąt katalogów do wystaw artystów polskich i zagranicznych oraz kilkanaście wydawnictw albumowych. Zorganizował kilkadziesiąt koncertów i wydarzeń muzycznych. Zajmuje się dydaktyką, prowadząc zajęcia artystyczne z dziećmi i młodzieżą zarówno w BWA „U Jaksy”, jak też w miechowskich placówkach oświatowych. Od 2019 roku jest dyrektorem BWA „U Jaksy” w Miechowie.

W uprawianej twórczości malarskiej stosuje unikatowe techniki własne, zajmuje się także fotografią artystyczną i reportażową. Ważną częścią jego działalności artystycznej jest grafika wydawnicza realizowana w wydawnictwach albumowych. natura jest dla niego głównym źródłem inspiracji, którą przekształca w świat abstrakcyjnych odniesień. Zasadniczym elementem jego obrazów jest kolor za pośrednictwem którego, dociera do istoty form przedstawianego świata.

Zrealizował 14 wystaw indywidualnych. Brał udział w ponad 80 wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych (Austria, Belgia, Litwa, słowacja, Włochy). Uczestniczył w wielu plenerach malarskich w Polsce i za granicą.

Od stycznia 2015 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg w Krakowie. Od 2004 roku należy do Towarzystwa Przyjaciół sztuki w Miechowie, w którym od 2019 roku pełni funkcję wiceprezesa.

Udostępnij