J. Sawiak: Długoszyn na starej fotografii. Album

Właśnie ukazała się nowa książka jaworznickiego historyka Jarosława Sawiaka pt. „Długoszyn na starej fotografii. Album”. Jest to bogato ilustrowana monografia poświęcona dziejom tej jaworznickiej dzielnicy od jej początków aż do XX stulecia. Autor wykorzystał w niej ponad dwieście fotografii miejsc, ludzi, wydarzeń i uroczystości, a także zdjęcia dokumentów, będących bezcenną pamiątką, związaną z historią Długoszyna. Wydawcą publikacji jest Pan Przemysław Dudzik, dyrektor Muzeum Miasta Jaworzna, natomiast autorem opracowania graficznego Pan dr Sławomir Śląski. Książkę można nabyć w jaworznickim muzeum, mieszczącym się przy ulicy Pocztowej  5.

Publikacja jest dostępna także w Punkcie Informacji Turystycznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie oraz w Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Długoszynie, u księdza proboszcza Mirosława Króla. Życzymy miłej lektury.

Udostępnij