Polityka informacyjna wobec dóbr kultury – konferencja naukowa | 21 października 2019

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. Polityka informacyjna wobec dóbr kultury, współorganizowanej przez Muzeum Miasta Jaworzna.

Konferencja odbędzie się 21 października 2019 roku w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu przy ulicy Kilińskiego 43

Udostępnij