III miejski konkurs historycznym Żołnierze Wyklęci – polskie podziemie niepodległościowe w latach 1944-1956

 

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zapraszamy uczniów do udziału w III miejskim konkursie historycznym Żołnierze Wyklęci – polskie podziemie niepodległościowe w latach 1944-1956

Celem konkursu jest szerzenie wiedzy i pamięci o bohaterskich żołnierzach konspiracji niepodległościowej, którzy po oswobodzeniu się spod niemieckiego jarzma, stawili czoło sowieckiemu okupantowi.

 

Organizatorem konkursu jest Muzeum Miasta Jaworzna. Konkurs został objęty honorowym patronatem Wicemarszałka Województwa Śląskiego Dariusza Starzyckiego oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej.

DO POBRANIA:

Regulamin konkursu

Zgłoszenie uczestnika

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursie

Zgoda nauczyciela – opiekuna

W tym roku konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych: I – uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych oraz klas 3 gimnazjów; II – uczniowie szkół ponadpodstawowych. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody rzeczowe.

Udostępnij