Ogólnopolska konferencja naukowa w Łodzi – Młodzieżowy opór antykomunistyczny w Polsce i krajach nadbałtyckich po drugiej wojnie światowej | 5-6 marca 2019 r.

W związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, pracownik Muzeum Miasta Jaworzna – Adrian Rams – weźmie udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Młodzieżowy opór antykomunistyczny w Polsce i krajach nadbałtyckich po drugiej wojnie światowej, zorganizowanej przez oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Przedstawi on referat pt. Więzienie dla młodocianych więźniów politycznych w Jaworznie w latach 1951–1956 – ostatni etap Obozu dwóch totalitaryzmów.

W trakcie obrad konferencji zaprezentowanych zostanie siedemnaście referatów dotyczących antykomunistycznego oporu młodzieży w Polsce, na Litwie i Łotwie oraz odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem członków konspiracji młodzieżowej okresu stalinowskiego.

PROGRAM KONFERENCJI

Udostępnij