Obóz dwóch totalitaryzmów | Jaworzno 1943-1956 | tom 3

 

 

 

Muzeum Miasta Jaworzna przedstawia najnowsze wydawnictwo książkowe Obóz dwóch totalitaryzmów, Jaworzno 1943-1956, tom 3

. Redaktorem naukowym tomu był Adrian Rams, opracowanie graficzne wykonał Sławomir Śląski. Książkę można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Muzeum Miasta Jaworzna.

Książka została wydana w 2018 roku w ramach zadania pt. Organizacja obchodów 75. rocznicy utworzenia Obozu dwóch totalitaryzmów w Jaworznie, które zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Wspieranie samorządowych instytucji kultury — opiekunów miejsc pamięci. Oprócz wydania monografii zadanie obejmowało organizację ogólnopolskiej konferencji naukowej i wykonanie stałej wystawy plenerowej na terenie byłego obozu.

 

 

Monografia składa się z ośmiu recenzowanych artykułów naukowych, opartych na najnowszym stanie badań, rzucających światło na słabo bądź zupełnie nierozpoznane aspekty historii obozu, dodaje Przemysław Dudzik – dyrektor muzeum:

  • Adrian Rams, Ucieczki więźniów obozu Neu-Dachs i pomoc dla więźniów ze strony lokalnej społeczności;
  • Kazimierz Miroszewski, Centralny Obóz Pracy Jaworzno w systemie obozów pracy na terenie województwa śląskiego i krakowskiego;
  • Adam Dziurok, „Proszę o zwolnienie człowieka, ktury jest bezwiny”. Prośby mieszkańców województwa śląskiego o zwolnienie z Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie (1945–1946);
  • Sebastian Rosenbaum, Więźniowie Obozu Pracy w Świętochłowicach Zgodzie w strukturach Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie (od listopada 1945 roku);
  • Dariusz Węgrzyn, Trudna droga do domu. Centralny Obóz Pracy Jaworzno jako etap powrotu aresztowanych przez NKWD w 1945 roku i deportowanych do ZSRS mieszkańców województwa śląskiego;
  • Ewa Michna, Obóz w Jaworznie w narracjach członków łemkowskiej wspólnoty pamięci;
  • Bogusław Kopka, Obóz jaworznicki w latach 50. XX wieku;
  • Adrian Rams, Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956 jako miejsce pamięci.
Udostępnij