Turniej z fechtunku

Podsumowaniem warsztatów prowadzonych od września zeszłego roku będzie turniej, podczas którego swoje umiejętności zaprezentują uczestnicy warsztatów. Turniej będzie rozegrany w dwóch kategoriach, szermierczej i dowolnej. W kategorii szermierczej wszyscy uczestnicy będą posługiwać się identyczną bronią, zaś w kategorii dowolnej będą mieli możliwość wyboru, co będzie również brane pod uwagę przez sędziego. Spowodowane to będzie różnicami w charakterystyce poszczególnej broni, zasięgu, obronie i ofensywie. Początek turnieju o godzinie 10:00 w galerii głównej naszego muzeum.

Udostępnij