Dziedzictwo artystyczne i architektoniczne miasta Jaworzna

Pomimo, że w naszym mieście nie ma zamku, ani pałacu to na naszej ziemi zaznaczyły się różne zjawiska i artystyczne i architektoniczne o większej międzyregionalnej i międzynarodowej tradycji.

O ich przenikaniu i recepcji odpowiemy sobie na spotkaniu, które poprowadzi Iwona Brandys.
 20 lutego 2018 r. o godz. 17 w Muzeum Miasta Jaworzna. 

Udostępnij