Biblia a liczby czyli o tym co da się wyliczyć ze Świętych Ksiąg – warsztaty

Warsztat „Biblia a liczby – czyli o tym co da się wyliczyć ze Świętych Ksiąg” będzie wykładem wprowadzającym uczestników w świat gematrii (tajemniczego sposobu interpretacji tekstów biblijnych za pomocą liczb). Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość odkrycia gier słownych i ukrytych znaczeń tekstów biblijnych, których zrozumienie jest możliwe tylko poprzez znajomość języka hebrajskiego. Oprócz tego wykładowca przedstawi specyfikę oryginalnego języka/ języków Starego Testamentu. Warsztaty będą składały się z części wykładowej oraz interaktywnej. Podczas drugiej części każdy z uczestników będzie miał okazję zapoznać się z zasadami pisowni oryginalnego języka Starego Testamentu, zapisać swoje imię w języku hebrajskim oraz przeanalizować jego wartość liczbową. Jonasz Oświeciński ur. 1993 – Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (2012-2017) oraz David Yellin College of Education w Jerozolimie (2015-2016), magister teologii, wykładowca języka hebrajskiego w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie. Jego zainteresowania oscylują wokół zagadnień starotestamentowych, judaizmu oraz języka hebrajskiego. Pasjonat muzyki chasydzkiej oraz gry na klarnecie.

Zajęcia potrwają 45 min, skierowane są do klas IV i wyżej.
Rezerwacja tel: 728 883 473 lub email: klementyna.sliz@muzeum.jaw.pl

Udostępnij