Konie na biegunach, zabawka ludowa między regionami

Muzeum Miasta Jaworzna zaprasza na wystawę – „Konie na biegunach! Zabawki ludowe między regionami”. Ekspozycja jest kolejnym naszym przedsięwzięciem upowszechniającym formę dawnych, zabytkowych obiektów i tradycyjne wzornictwo. Głównym naszej celem jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego w szerszym międzyregionalnym aspekcie. Proponujemy powrót do dzieciństwa naszych przodków. Po raz pierwszy w naszym muzeum zobaczymy zabytkowe zabawki ludowe. Obiekty pochodzą ze zbiorów siedmiu muzeów z Małopolski i Śląska. Zwiedzający będą mieli okazję przekonać się, że te proste, kolorowe miniaturki otaczającego świata , mają cechy ponadregionalne, bowiem podobne drewniane koniki, bryczki, klepoki, ptaszki tworzono na terenie całej południowej Polski. Na czas trwania wystawy zaplanowano działania z zakresu folk designu, projekcje filmów, warsztaty malowania zabawek oraz specjalny pokaz rzeźbienia koników w wykonaniu twórcy ludowego.

Wernisaż wystawy 04.10.2017, godzina 18.00, ul. Pocztowa 5.

Kurator wystawy i koncepcja wystawiennicza: Iwona Brandys
Opracowanie graficzne: Marcin Jania
Pomoc techniczna: Zbigniew Ciepły

Współpraca i eksponaty:

Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej w Stryszawie
Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
Muzeum w Tarnowskich Górach
Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich

Udostępnij